Ο βλάμης

Παραλλαγή του τραγουδιού "Μάγκας" με άλλους στίχους.
Σημειώνει για τη λέξη "βλάμης" ο Παναγιώτης Κουνάδης (βλ. Τα ρεμπέτικα, Τα Νέα, τ. 11, Αθήνα 2010): «Λέξη αλβανικής προελεύσεως (vlam) και σημαίνει αυτόν ο οποίος δια κοινωνίας αίματος αδελφοποιείται με άλλον δηλ. τον αδελφοποιτό, τον σταυραδερφό. Αργότερα φίλος, σύντροφος, αλλά και εραστής. Η σημασία της συνδέθηκε και με αυτόν που έχει υψηλό φρόνημα, ανδρεία, φιλότιμο. Αλλά και με αυτόν που είναι ευέξαπτος, έτοιμος να αντιπαρατεθεί. Στα σύγχρονα λεξικά ταυτίζεται με την έννοια του μάγκα.
"Βλάμηδες" ονόμαζαν τα κατώτερου βαθμού μέλη της Φιλικής Εταιρείας, δηλ. όσους, κυρίως, δεν γνώριζαν γραφή και ανάγνωση. Οι "βλάμηδες" έδιναν θρησκευτικό όρκο και θεωρούνταν απλοί αδελφοποιτοί χωρίς να γνωρίζουν τον κύριο σκοπό της Φιλικής Εταιρείας.
Με τον όρο «βλάμηδες» αναφέρεται επίσης και πατριωτική εταιρεία που ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1820 από τον Κρητικό Μελιδώνη και άλλους. Αποκλειστικός σκοπός της ήταν να εξοπλίσει χιλιάδες ορεινούς Έλληνες για την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας. Μεγάλο μέρος από αυτούς κατέφυγε στη Σάμο και εν συνεχεία στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Εμφανίζεται και στο θηλυκό (βλάμισσα).
Στο ρεμπέτικο, μα και αλλού, πέρασε ως όρος που χαρακτήρισε τον έμπιστο άνθρωπο με τον οποίο μπορείς να συνεργαστείς, αυτόν με τον οποίο νιώθεις αλληλεγγύη, τον φίλο. Διατήρησε δηλαδή τις περισσότερες από τις αρχικές σημασίες της.
Εντοπίζεται σε περισσότερους από 15 τίτλους τραγουδιών».

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Άγνωστος
Ερμηνευτής:
Νταλγκάς [Διαμαντίδης] Αντώνης
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Λαϊκή ορχήστρα
Χρονολογία Ηχογράφησης:
11/1929
Τόπος Ηχογράφησης:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
His Master's Voice
Αριθμός Καταλόγου/Σειράς:
AO-377
Αριθμός Μήτρας:
BW-2951
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:09
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
HMV_AO377_OVlamis
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Ο βλάμης", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=10169

Παραλλαγή του τραγουδιού "Μάγκας" με άλλους στίχους.
Σημειώνει για τη λέξη "βλάμης" ο Παναγιώτης Κουνάδης (βλ. Τα ρεμπέτικα, Τα Νέα, τ. 11, Αθήνα 2010): «Λέξη αλβανικής προελεύσεως (vlam) και σημαίνει αυτόν ο οποίος δια κοινωνίας αίματος αδελφοποιείται με άλλον δηλ. τον αδελφοποιτό, τον σταυραδερφό. Αργότερα φίλος, σύντροφος, αλλά και εραστής. Η σημασία της συνδέθηκε και με αυτόν που έχει υψηλό φρόνημα, ανδρεία, φιλότιμο. Αλλά και με αυτόν που είναι ευέξαπτος, έτοιμος να αντιπαρατεθεί. Στα σύγχρονα λεξικά ταυτίζεται με την έννοια του μάγκα.
"Βλάμηδες" ονόμαζαν τα κατώτερου βαθμού μέλη της Φιλικής Εταιρείας, δηλ. όσους, κυρίως, δεν γνώριζαν γραφή και ανάγνωση. Οι "βλάμηδες" έδιναν θρησκευτικό όρκο και θεωρούνταν απλοί αδελφοποιτοί χωρίς να γνωρίζουν τον κύριο σκοπό της Φιλικής Εταιρείας.
Με τον όρο «βλάμηδες» αναφέρεται επίσης και πατριωτική εταιρεία που ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1820 από τον Κρητικό Μελιδώνη και άλλους. Αποκλειστικός σκοπός της ήταν να εξοπλίσει χιλιάδες ορεινούς Έλληνες για την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας. Μεγάλο μέρος από αυτούς κατέφυγε στη Σάμο και εν συνεχεία στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Εμφανίζεται και στο θηλυκό (βλάμισσα).
Στο ρεμπέτικο, μα και αλλού, πέρασε ως όρος που χαρακτήρισε τον έμπιστο άνθρωπο με τον οποίο μπορείς να συνεργαστείς, αυτόν με τον οποίο νιώθεις αλληλεγγύη, τον φίλο. Διατήρησε δηλαδή τις περισσότερες από τις αρχικές σημασίες της.
Εντοπίζεται σε περισσότερους από 15 τίτλους τραγουδιών».

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Άγνωστος
Ερμηνευτής:
Νταλγκάς [Διαμαντίδης] Αντώνης
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Λαϊκή ορχήστρα
Χρονολογία:
11/1929
Τόπος:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
His Master's Voice
Αριθμός Σειράς:
AO-377
Αριθμός Μήτρας:
BW-2951
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:09
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
HMV_AO377_OVlamis
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Ο βλάμης", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=10169

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης