Γεροντάκι

Ανατύπωση στις 15.01.1934 στις ΗΠΑ από τον δίσκο Odeon GA 1671 (A 190486 a) με αριθμό μήτρας Go 1916. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις 01.3.1934.
Πάνω στην ίδια μελωδία ηχογράφησε τον Ιούνιο του 1936 στην Αθήνα ο Παναγιώτης Τούντας το τραγούδι "Εγώ θέλω πριγκηπέσα" με τραγουδιστή τον Στελλάκη Περπινιάδη.
Για περισσότερα βλέπε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Νίκου Ορδουλίδη Η περιπλάνηση της πριγκηπέσσας (Ορδουλίδης, Ν. (2020). Η περιπλάνηση της πριγκηπέσσας. Στο Γ. Κοκκώνης, & Σ. Κοζιού (Επιμ.), "Αστικές λαϊκές μουσικές", Πρακτικά 7ου πανελλήνιου συνεδρίου (Καρδίτσα, 18-20 Οκτωβρίου 2019), (σσ. 185-203). Κέντρο Ιστορικής & Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Μουσικών Σπουδών).
Επιπροσθέτως των ηχογραφήσεων που εντόπισε ο Νίκος Ορδουλίδης ότι βασίζονται στη μελωδία του τραγουδιού "Εγώ θέλω πριγκηπέσα", επισημαίνουμε μία ακόμα η οποία πραγματοποιήθηκε το 1918 ή 1919 στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό της Columbia (E4410, αριθμός μήτρας 84956) με τίτλο Ardeleanca, ρουμάνικους στίχους και τραγουδιστή τον L. Aurescu.

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Τούντας Παναγιώτης
Ερμηνευτής:
Μέντρη Κάκια
Χρονολογία Ηχογράφησης:
1932
Τόπος Ηχογράφησης:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
Columbia USA
Αριθμός Καταλόγου/Σειράς:
G-7073-F
Αριθμός Μήτρας:
131112
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:18
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Col_G7073F_Gerontaki
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Γεροντάκι", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=9407

Ανατύπωση στις 15.01.1934 στις ΗΠΑ από τον δίσκο Odeon GA 1671 (A 190486 a) με αριθμό μήτρας Go 1916. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις 01.3.1934.
Πάνω στην ίδια μελωδία ηχογράφησε τον Ιούνιο του 1936 στην Αθήνα ο Παναγιώτης Τούντας το τραγούδι "Εγώ θέλω πριγκηπέσα" με τραγουδιστή τον Στελλάκη Περπινιάδη.
Για περισσότερα βλέπε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Νίκου Ορδουλίδη Η περιπλάνηση της πριγκηπέσσας (Ορδουλίδης, Ν. (2020). Η περιπλάνηση της πριγκηπέσσας. Στο Γ. Κοκκώνης, & Σ. Κοζιού (Επιμ.), "Αστικές λαϊκές μουσικές", Πρακτικά 7ου πανελλήνιου συνεδρίου (Καρδίτσα, 18-20 Οκτωβρίου 2019), (σσ. 185-203). Κέντρο Ιστορικής & Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Μουσικών Σπουδών).
Επιπροσθέτως των ηχογραφήσεων που εντόπισε ο Νίκος Ορδουλίδης ότι βασίζονται στη μελωδία του τραγουδιού "Εγώ θέλω πριγκηπέσα", επισημαίνουμε μία ακόμα η οποία πραγματοποιήθηκε το 1918 ή 1919 στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό της Columbia (E4410, αριθμός μήτρας 84956) με τίτλο Ardeleanca, ρουμάνικους στίχους και τραγουδιστή τον L. Aurescu.

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Τούντας Παναγιώτης
Ερμηνευτής:
Μέντρη Κάκια
Χρονολογία:
1932
Τόπος:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
Columbia USA
Αριθμός Σειράς:
G-7073-F
Αριθμός Μήτρας:
131112
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:18
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Col_G7073F_Gerontaki
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Γεροντάκι", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=9407

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης