Της μάσκας το φοξ τροτ

PDF cannot be displayed, please update.

Fox Trot για φωνή και πιάνο
Μονόχρωμο εξώφυλλο
Αναγράφονται: "American Film Company Αλκ. Τριανταφύλλου Γεν. Διεύθυνσις", "Εκτελεσθέν δια πρώτην φοράν από τον κ. Απόστολ. Πρεδάρην εις τον Κινηματογράφο της εταιρίας Πάνθεον" και "Σχεδιαγράφησις Μουσικής υπό Μ. Κωνσταντινίδου"
Φέρει σφραγίδα "Μουσικός Οίκος Κωνσταντινίδου" και "Τιμάται δραχ. 3" (έχει προστεθεί χειρόγραφα στον αριθμό 3 ο αριθμός 50)
Μονόχρωμο οπισθόφυλλο με τους στίχους του τραγουδιού και σφραγίδα "Greek-American Film Company, Moving Picture Films & Thatres, Athens-New York, Main office Pantheon Theatre, Athens, Alkiviadis N. Triantafillou, Gen. Manager"
Υπάρχουν δύο αντίτυπα

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης