Μάτια παραπονιάρικα

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Φέρει (σελ. 2) διαφημιστική σφραγίδα του εκδότη
Αναγράφεται: Ριχ. Φρέτσα
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με διαφημιστική καταχώρηση του εκδότη

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης