Αποχώρηση

Η ηχογράφηφηση κυκλοφόρησε αρχικά στον δίσκο Gramophone Concert Record 2-10426.
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων που προέκυψε από την έρευνα του Alan Kelly (www.kellydatabase.org) η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη, ενώ με βάση το αρχείο του Hugo Strötbaum στην Αθήνα.
Την ευθύνη της ηχογράφησης είχε ο ηχολήπτης Fred Gaisberg, πιθανόν μαζί με τον Hugh Murtagh.

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Οργανικό
Ερμηνευτής:
Οργανικό
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Athens Band
Χρονολογία Ηχογράφησης:
05/1909
Τόπος Ηχογράφησης:
Αθήνα ή Σμύρνη
Εκδότης:
Victor
Αριθμός Καταλόγου/Σειράς:
67179-B
Αριθμός Μήτρας:
13430b
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
2:36
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Vi_67179_Apochorisis
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Αποχώρηση", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=5054

Η ηχογράφηφηση κυκλοφόρησε αρχικά στον δίσκο Gramophone Concert Record 2-10426.
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων που προέκυψε από την έρευνα του Alan Kelly (www.kellydatabase.org) η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη, ενώ με βάση το αρχείο του Hugo Strötbaum στην Αθήνα.
Την ευθύνη της ηχογράφησης είχε ο ηχολήπτης Fred Gaisberg, πιθανόν μαζί με τον Hugh Murtagh.

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Οργανικό
Ερμηνευτής:
Οργανικό
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Athens Band
Χρονολογία:
05/1909
Τόπος:
Αθήνα ή Σμύρνη
Εκδότης:
Victor
Αριθμός Σειράς:
67179-B
Αριθμός Μήτρας:
13430b
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
2:36
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Vi_67179_Apochorisis
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Αποχώρηση", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=5054

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης