Η Στελλίτσα

Ανατύπωση στις ΗΠΑ από τον δίσκο His Master's Voice AO 2092 με αριθμό μήτρας 0Τ 1508-1.
Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός "Ρεμπέτικο".

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Παντελίδης Σταύρος
Ερμηνευτής:
Εσκιναζή [Εσκενάζυ] Ρόζα, Νούρος Κώστας
Χρονολογία Ηχογράφησης:
10/01/1934
Τόπος Ηχογράφησης:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
Orthophonic
Αριθμός Καταλόγου/Σειράς:
S-667-A
Αριθμός Μήτρας:
CS-87092
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:19
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 12'' (30 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Orth_S_667_IStellitsa
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Η Στελλίτσα", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=4914

Ανατύπωση στις ΗΠΑ από τον δίσκο His Master's Voice AO 2092 με αριθμό μήτρας 0Τ 1508-1.
Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός "Ρεμπέτικο".

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Παντελίδης Σταύρος
Ερμηνευτής:
Εσκιναζή [Εσκενάζυ] Ρόζα, Νούρος Κώστας
Χρονολογία:
10/01/1934
Τόπος:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
Orthophonic
Αριθμός Σειράς:
S-667-A
Αριθμός Μήτρας:
CS-87092
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:19
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 12'' (30 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Orth_S_667_IStellitsa
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Η Στελλίτσα", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=4914

Δείτε επίσης