Τι σε μέλει εσένανε

Περιγράφοντας η Στεφανία Γατσάκου τη συγκεκριμένη εκτέλεση του τραγουδιού στην πτυχιακή της εργασία "Η αισθητική της λαϊκής φωνητικής ερμηνείας μέσα από τη δισκογραφία του «Τι σε μέλει εσένανε»" (ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Άρτα, Ιούνιος 2018) αναφέρει: "Πρόκειται για ετεροφωνική επιτέλεση αφού όλα τα όργανα παίζουν την κύρια μελωδία. [...] φαίνεται ότι οι οργανοπαίκτες ήταν καλά προετοιμασμένοι για την ηχογράφηση, καθώς όλοι παίζουν ακριβώς τις ίδιες νότες. Η εναρμόνιση του κομματιού είναι απλοποιημένη και διαφέρει από αυτή των προηγούμενων εκτελέσεων, αφού καταλήγει με ματζόρε στο "και με τυραννάς". Σχολιάζοντας τη φωνητική ερμηνεία της Μαρίκας Παπαγκίκα γράφει: "Η Μαρίκα Παπαγκίκα ερμηνεύει το κομμάτι με συγκερασμένο τρόπο, και δεν χρησιμοποιεί ενδιάμεσες νότες. Αισθητικά τα διαστήματα και τα ποικίλματά της παραπέμπουν περισσότερα σε αλαφράγκα αισθητική. Σ' αυτό βέβαια μπορεί να συμβάλλει και ο δρόμος τον οποίον παίζουν, ο οποίος στην καθοδική του πορεία δεν αλλοιώνει τις νότες με ύφεση και τις αφήνει φυσικές. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη φωνή της είναι η οξύτητα, είναι υψίφωνος σοπράνο, με πολύ γρήγορο βιμπράτο με ελάχιστο διάστημα τόσο που ακούγεται σαν επαναλαμβανόμενη στακάτη νότα. [...]"

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Άγνωστος
Ερμηνευτής:
Παπαγκίκα Μαρίκα
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
[Βιολί (Ζούμπας Αλέξης), τσέλο (Σιφνιός Μάρκος), τσίμπαλο (Παπαγκίκας Κώστας)]
Χρονολογία Ηχογράφησης:
04/1927
Τόπος Ηχογράφησης:
Νέα Υόρκη
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
Columbia USA
Αριθμός Καταλόγου/Σειράς:
56061-F
Αριθμός Μήτρας:
W-205569
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:49
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 12'' (30 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Col_56061_TiSeMelleiEsenane
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Τι σε μέλει εσένανε", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=4061

Περιγράφοντας η Στεφανία Γατσάκου τη συγκεκριμένη εκτέλεση του τραγουδιού στην πτυχιακή της εργασία "Η αισθητική της λαϊκής φωνητικής ερμηνείας μέσα από τη δισκογραφία του «Τι σε μέλει εσένανε»" (ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Άρτα, Ιούνιος 2018) αναφέρει: "Πρόκειται για ετεροφωνική επιτέλεση αφού όλα τα όργανα παίζουν την κύρια μελωδία. [...] φαίνεται ότι οι οργανοπαίκτες ήταν καλά προετοιμασμένοι για την ηχογράφηση, καθώς όλοι παίζουν ακριβώς τις ίδιες νότες. Η εναρμόνιση του κομματιού είναι απλοποιημένη και διαφέρει από αυτή των προηγούμενων εκτελέσεων, αφού καταλήγει με ματζόρε στο "και με τυραννάς". Σχολιάζοντας τη φωνητική ερμηνεία της Μαρίκας Παπαγκίκα γράφει: "Η Μαρίκα Παπαγκίκα ερμηνεύει το κομμάτι με συγκερασμένο τρόπο, και δεν χρησιμοποιεί ενδιάμεσες νότες. Αισθητικά τα διαστήματα και τα ποικίλματά της παραπέμπουν περισσότερα σε αλαφράγκα αισθητική. Σ' αυτό βέβαια μπορεί να συμβάλλει και ο δρόμος τον οποίον παίζουν, ο οποίος στην καθοδική του πορεία δεν αλλοιώνει τις νότες με ύφεση και τις αφήνει φυσικές. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη φωνή της είναι η οξύτητα, είναι υψίφωνος σοπράνο, με πολύ γρήγορο βιμπράτο με ελάχιστο διάστημα τόσο που ακούγεται σαν επαναλαμβανόμενη στακάτη νότα. [...]"

Δημιουργός:
Στιχουργός:
Άγνωστος
Ερμηνευτής:
Παπαγκίκα Μαρίκα
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
[Βιολί (Ζούμπας Αλέξης), τσέλο (Σιφνιός Μάρκος), τσίμπαλο (Παπαγκίκας Κώστας)]
Χρονολογία:
04/1927
Τόπος:
Νέα Υόρκη
Γλώσσα:
Ελληνικά
Εκδότης:
Columbia USA
Αριθμός Σειράς:
56061-F
Αριθμός Μήτρας:
W-205569
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:49
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 12'' (30 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Col_56061_TiSeMelleiEsenane
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Τι σε μέλει εσένανε", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=4061

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης