Τομπούλης Αγάπιος

Χρονολογία γέννησης:
1879 ή 1891
Τόπος γέννησης:
Κωνσταντινούπολη
Χρονολογία θανάτου:
1965
Τόπος θανάτου:
Αθήνα
Ιδιότητα:
Συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής, οργανοπαίκτης (ούτι, cümbüs)
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Τομπούλης Αγάπιος", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=3619

Αγάπιος Τομπουλιάν (Tombulian ή Tobulian) ή Hagop Stambulian

Βλέπε την πτυχιακή εργασία της Λιόντου - Μωχάμεντ, Μαρίνας, 2011, Ο Αγάπιος Τομπούλης στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Δείτε επίσης