Γιατί μεθώ

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο με φωτογραφία του Αττίκ και τα πρώτα μέτρα έξι τραγουδιών του συνθέτη
Στο κάτω μέρος ιδιόχειρη υπογραφή του συνθέτη και σφραγίδα "ATTIC"
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια,Τιμή εκάστου άσματος Δρχ. 2,50, Tous droits d' exécution, de reproduction et de traduction réserves pour tous pays
Enregistré au Ministère de l' Instruction Publique du 12 Août 1335
Έντυπη αφιέρωση: Τω προσφιλεστάτω μοι Ανδρέα Λάζαρη κρηπίδι του Ελληνισμού εν Ρουμανία εις ένδειξιν τιμής και αγάπης
Οπισθόφυλλο α/μ με το τέλος της παρτιτούρας και τους στίχους

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης