Γιατί να σ' αγαπώ

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Φέρει σφραγίδα μουσικού καταστήματος στον Πειραιά, σφραγίδα της συλλέκτριας και σφραγίδα: Τιμάται Δραχ. 1.60
Οπισθόφυλλο κενό

Δείτε επίσης