Μη δυσπιστείς

PDF cannot be displayed, please update.

Τραγούδι για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο και οπισθόφυλλο ασπρόμαυρο με τους στίχους του τραγουδιού
Αναγράφεται: Δι' άσμα και κλειδοκύμβαλον, Τυχόν ευφήμου μνείας εν τω ετησίω του 1906 Μουσικώ διαγωνισμώ Γεωργίου Φέξη

Δείτε επίσης