Λουίζα

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο με φωτογραφία της Λουίζας Ποζέλλι (συνθέτρια) και οπισθόφυλλο κενό
Αναγράφεται Μ. [Μίχος] Μίνως και φέρει έντυπη αφιέρωση της συνθέτριας (στον Δάσκαλόν μου Αττίκ)

Δείτε επίσης