Στις Σπέτσες

PDF cannot be displayed, please update.

Rag time για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο με φωτογραφία του Αττίκ και τα πρώτα μέτρα έξι τραγουδιών του συνθέτη
Στο κάτω μέρος ιδιόχειρη υπογραφή του συνθέτη και σφραγίδα "ATTIC"
Αναγράφονται: Αττικά Τραγούδια, Τιμή εκάστου άσματος Δρχ. 2.50, Tous droits d' exécution, de reproduction et de traduction réserves pour tous pays, Enregistré au Ministère de l' Instruction Publique du 12 Août 1335
Έντυπη αφιέρωση:
Τη Ελληνικωτάτη εν Ροστοβίω της Ρωσσίας οικογενεία Γ. Κριεζή εις ένδειξιν τιμής και αγάπης
Φέρει σφραγίδα: Για την Ελλάδα: Εκδόσεις Μ. Καζάζη - Αθήναι - Σταδίου 18. Ιδιοκτησία του εκδότου. Νομίμως κατατεθειμένα. Απαγορεύεται η ανατύπωσις.
Οπισθόφυλλο α/μ με τα τελευταία πέντε μέτρα της παρτιτούρας και τους στίχους του τραγουδιού

Δείτε επίσης