Η γυναίκα που σκοτώνει

PDF cannot be displayed, please update.

Tango lent για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο ασπρόμαυρο και οπισθόφυλλο ασπρόμαυρο με τη συνέχεια της παρτιτούρας του τραγουδιού
Αναγράφεται Autogr. R. Frezza 129 [Ριχάρδος Φρέτσας]
Φέρει σφραγίδα μη αναγνώσιμη και έντυπη αφιέρωση (στον Γιώργο Βαφόπουλο)

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης