Τα νιάτα

PDF cannot be displayed, please update.

Valse για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο α/μ με λιθογραφία και διακοσμητικό τύπωμα
Στη δεύτερη σελίδα:
Τω αγαπητώ μοι ζεύγει κω και κα Ιορδ. Κεβεντζόγλου εν Κωνσταντινουπόλει
Οπισθόφυλλο α/μ με τους στίχους της 2ης και 3ης στροφής

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης