Ποιος σου 'πε να 'χεις (Αι πέντε αισθήσεις του Μιστόκλη)

PDF cannot be displayed, please update.

Για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο μονόχρωμο
Αναγράφονται: Από τα τελευταία succès του "ΑΤΤΙΚ",
Τραγούδι... Τσαγκό, Autographie Richard Frezza
Οπισθόφυλλο μονόχρωμο με τους στίχους του τραγουδιού

Δείτε επίσης