Δεν λησμονώ

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για δύο φωνές και πιάνο
Κενό εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, φέρει στη σελ. 2 την έντυπη αφιέρωση "Στον αγαπητό φίλο Νώντα Φακόπουλο"

Δείτε επίσης