Ζητάτε να σας πω

PDF cannot be displayed, please update.

Tango για φωνή και πιάνο
Εξώφυλλο έγχρωμο (Τέρζος)
Αναγράφονται: Αττικά τραγούδια, Τιμάται Δρ. 15, Prix 15 drachmes
Έντυπη αφιέρωση: Εις την θείαν μου Πέλειαν Ιζαΐλωφ, μετ' αγάπης
Οπισθόφυλλο έγχρωμο με την τρίτη σελίδα της παρτιτούρας και διαφημιστική καταχώρηση νέων τραγουδιών του συνθέτη

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης