Φωτογραφία του Β. Σιδερή με αφιέρωση στον Π. Βαϊνδιρλή

Φωτογραφία του Βασίλη Σιδερή με χειρόγραφη αφιέρωσή του στην οπίσθια όψη στον Παναγιώτη Βαϊνδιρλή, στην οποία αναγράφεται: "Προς τον κουμπάρον και φίλτατόν μου Π. Βαϊνδηρλήν αγάπης τεκμήριον, Εν Αθήναις τη 19 Φεβρουαρίου 1924".

Τύπος:
Δημιουργός:
Ημερομηνία:
1924
Τόπος:
Αθήνα
Μορφή:
Χαρτί, α/μ, 13,6 Χ 8,8 εκ.
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
KA_Photo_Vaindirlis_03
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Φωτογραφία του Β. Σιδερή με αφιέρωση στον Π. Βαϊνδιρλή", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=10981

Σχετικά τεκμήρια

Δείτε επίσης