Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες

Επανέκδοση στην Τουρκία από τον δίσκο His Master's Voice (Ελλάδας) AO-2322.

Στιχουργός:
Αττίκ (Τριανταφύλλου Κλέων)
Ερμηνευτής:
Μένδρη Κάκια
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Ορχήστρα
Χρονολογία Ηχογράφησης:
1936
Τόπος Ηχογράφησης:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Χορός:
Ταγκό
Εκδότης:
Sahibinin Sesi
Αριθμός Καταλόγου/Σειράς:
AO-2322
Αριθμός Μήτρας:
OGA-383
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:17
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
HMV_AO2322_MaramenaTaGiouliaKiOiVioles
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=10560

Επανέκδοση στην Τουρκία από τον δίσκο His Master's Voice (Ελλάδας) AO-2322.

Στιχουργός:
Αττίκ (Τριανταφύλλου Κλέων)
Ερμηνευτής:
Μένδρη Κάκια
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Ορχήστρα
Χρονολογία:
1936
Τόπος:
Αθήνα
Γλώσσα:
Ελληνικά
Χορός:
Ταγκό
Εκδότης:
Sahibinin Sesi
Αριθμός Σειράς:
AO-2322
Αριθμός Μήτρας:
OGA-383
Διάρκεια Ηχογραφήματος:
3:17
Θέση Ηχογραφήματος:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Μορφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Πηγή:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
HMV_AO2322_MaramenaTaGiouliaKiOiVioles
Δικαιώματα:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες", 2019, https://www.vmrebetiko.gr/item?id=10560

Δείτε επίσης